Du skall inte bara peta ut vägen, du skall gå först.

9391_604249582936607_638483952_nCreeper